Socialt samvær

Der afholdes

Julefrokost

  Sommertræf med ledsagere.

Man mødes hver torsdag kl. 13.00  -16.00 og her holder vi en pause ( øl/vand for egen regning) hvor vi har gensidig orientering, nyt fra formanden, planlægning af arbejderne  og hygge incl. lidt bysladder.