Økonomi

Det er gratis at være medlem af Rudolfklubben.

Medlemmerne investerer sin arbejdskraft uden vederlag.

Materialeudgifterne afholdes af bestilleren f.eks. SYTE, borgerforeningen, AAIF,  mv.